Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Návrh změn marketingové komunikace vybrané společnosti s využitím informačních technologií
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jan Turčínek, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Ve své práci bych se chtěla věnovat problematice marketingové komunikace společnosti CALPRA s.r.o. Jedná se o značku Tezenis a její konkrétní pobočku v Brně v NC Vaňkovka. V současné době tato pobočka nevyužívá dostatečně možnosti, které poskytuje internet k propagaci svých výrobků. Hlavním cílem práce je tedy navrhnout změny hlavně v online prostředí, díky kterým by mohlo dojít k lepšímu vnímaní značky zákazníkem. Na základě pozorování současné situace bych provedla analýzu marketingové komunikace značky, popsala bych formy využívané propagace, silné a slabé stránky a také bych nezapomněla na konkurenci. Po provedení analýz bych navrhla změny, které by se tykaly převážně online komunikace konkrétní pobočky ve Vaňkovce (reklama na internetu, propagace v sociálních sítích, spolupráce s influencery atd), ale i několik doporučení pro off-line prostředí (in-store marketing). Všechny návrhy budou doplněny kalkulací nákladů, předběžným plánem realizace a možnými přínosy pro vybranou pobočku.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení