Summary of topics offered - Department of Informatics (FBE)


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Metody fuzzy řízení
State of topic:
approved (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Supervising department: Department of Informatics - FBE
Max. no. of students:
1
Proposed by: prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
Summary:
Cílem práce je zpracování přehledu typických metod fuzzy řízení, jejich aplikace pro řízení různých regulovaných soustav a ověření správnosti vytvořeného systému řízení v prostředí Matlab/Simulink. Práce navazuje na postupy realizované vedoucím práce a ověřené na řízení laboratorních modelů helikoptéry a magnetické levitace. Typickou vlastností fuzzy řízení je velká robustnost proti změnám vlastností regulované soustavy a to je výhodné jak pro řízení nelineárních systémů, tak pro systémy které nejsou invariantní vzhledem k času. Výsledky práce mají velký aplikační potenciál v praxi.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
C-II Engineering InformaticsC-II-CAI Automation Control and Informatics
C-SE System engineering and informaticsC-SE-EI Economic informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.