Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Metody fuzzy řízení
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
Abstrakt:
Cílem práce je zpracování přehledu typických metod fuzzy řízení, jejich aplikace pro řízení různých regulovaných soustav a ověření správnosti vytvořeného systému řízení v prostředí Matlab/Simulink. Práce navazuje na postupy realizované vedoucím práce a ověřené na řízení laboratorních modelů helikoptéry a magnetické levitace. Typickou vlastností fuzzy řízení je velká robustnost proti změnám vlastností regulované soustavy a to je výhodné jak pro řízení nelineárních systémů, tak pro systémy které nejsou invariantní vzhledem k času. Výsledky práce mají velký aplikační potenciál v praxi.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-II Inženýrská informatika
N-II-ARI Automatizace řízení a informatika
N-SI Systémové inženýrství a informatikaN-SI-EI Ekonomická informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.