Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Fuzzy control application
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
Abstrakt:
The aim of this theme is to design a fuzzy-controller for for control of typical technological systems. As a tool for defining the controller will be used fuzzy-expert system LFLC (Linguistic Fuzzy Logic Controller).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-SIA System Engineering and InformaticsN-SIA-EIA Economic Informatics

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.