Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Založení živnostenského podnikání v oboru účetnictví
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Bc. Ivana Bártová
Abstrakt:
Bakalářská práce se bude zaměřovat na problematiku živnostenského podnikání. V teoretické části bude popsána platná právní úprava živnostenského podnikání. V praktické části bude poskytnut návod jakým způsobem postupovat v případě založení živnosti pro oblast účetnictví a ekonomické zhodnocení zřízení živnosti vč. nákladů na fungování účetní kanceláře.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení