Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Role extrémních disturbancí v dynamice svahů horských temperátních pralesů
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Abstrakt: Významným faktorem v dynamice horských lesů jsou málo frekventovaná, leč extrémně silná narušení charakteru větrných polomů nebo rozsáhlých ploch atakovaných lýkožroutem smrkovým. Obě naše nejstarší lesní rezervace, Žofínský a Boubínský prales, byly v minulosti silně narušeny působením orkánů a následnou gradací lýkožrouta smrkového (orkány Kyrill z 2007, Emma z 2008, Herwart z 2017, vichřice z roku 1870). Cílem práce je zjistit, jak se recentní silná narušení promítla do svahových procesů v pralese. Po výrazném nárůstu objemu půdy, která je posunuta po svahu díky mnoha vývratům při vichřici, hypoteticky očekáváme výrazný pokles biogeomorfologického vlivu stromů a jeho postupný návrat na úroveň před narušením. Průběh křivky bude předmětem výzkumu. Studie napomůže hlubšímu porozumění interakcí mezi stromy a půdou.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia