Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Role extrémních disturbancí v dynamice svahů horských temperátních pralesů
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Summary:
Významným faktorem v dynamice horských lesů jsou málo frekventovaná, leč extrémně silná narušení charakteru větrných polomů nebo rozsáhlých ploch atakovaných lýkožroutem smrkovým. Obě naše nejstarší lesní rezervace, Žofínský a Boubínský prales, byly v minulosti silně narušeny působením orkánů a následnou gradací lýkožrouta smrkového (orkány Kyrill z 2007, Emma z 2008, Herwart z 2017, vichřice z roku 1870). Cílem práce je zjistit, jak se recentní silná narušení promítla do svahových procesů v pralese. Po výrazném nárůstu objemu půdy, která je posunuta po svahu díky mnoha vývratům při vichřici, hypoteticky očekáváme výrazný pokles biogeomorfologického vlivu stromů a jeho postupný návrat na úroveň před narušením. Průběh křivky bude předmětem výzkumu. Studie napomůže hlubšímu porozumění interakcí mezi stromy a půdou.

There are no limitations of the topic