Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Role extrémních disturbancí v dynamice svahů horských temperátních pralesů
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Summary: Významným faktorem v dynamice horských lesů jsou málo frekventovaná, leč extrémně silná narušení charakteru větrných polomů nebo rozsáhlých ploch atakovaných lýkožroutem smrkovým. Obě naše nejstarší lesní rezervace, Žofínský a Boubínský prales, byly v minulosti silně narušeny působením orkánů a následnou gradací lýkožrouta smrkového (orkány Kyrill z 2007, Emma z 2008, Herwart z 2017, vichřice z roku 1870). Cílem práce je zjistit, jak se recentní silná narušení promítla do svahových procesů v pralese. Po výrazném nárůstu objemu půdy, která je posunuta po svahu díky mnoha vývratům při vichřici, hypoteticky očekáváme výrazný pokles biogeomorfologického vlivu stromů a jeho postupný návrat na úroveň před narušením. Průběh křivky bude předmětem výzkumu. Studie napomůže hlubšímu porozumění interakcí mezi stromy a půdou.

There are no limitations of the topic