Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Možnosti použití lichenometrie při datování vývratů v přirozených lesích
Stav témy:
schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov:1
Navrhol:
Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Abstrakt:
Vyvracení stromů v přirozených lesích je významnou složkou jejich dynamiky. Charakteristický tvar kupy a díry po vývratu stromu může přetrvat do úplné nivelace i několik tisíc let. Při vyvracení stromu dochází k vyzvednutí kamenů z půdy na povrch. Tyto kameny jsou následně postupně osidlovány lišejníky. Cílem práce bude prověřit možnosti použití lichenometrie při datování vývratů v horských temperátních pralesích (zejména Boubínský a Žofínský prales). Výsledky budou porovnány s existujícími výsledky dendrochronologického a radiometrického (izotopy 137Cs, 210Pb, 14C, 10Be) datování. Práce povede k rozšíření spektra datovacích technik a k preciznějšímu určení stáří disturbančních událostí.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia