Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Možnosti použití lichenometrie při datování vývratů v přirozených lesích
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Summary:
Vyvracení stromů v přirozených lesích je významnou složkou jejich dynamiky. Charakteristický tvar kupy a díry po vývratu stromu může přetrvat do úplné nivelace i několik tisíc let. Při vyvracení stromu dochází k vyzvednutí kamenů z půdy na povrch. Tyto kameny jsou následně postupně osidlovány lišejníky. Cílem práce bude prověřit možnosti použití lichenometrie při datování vývratů v horských temperátních pralesích (zejména Boubínský a Žofínský prales). Výsledky budou porovnány s existujícími výsledky dendrochronologického a radiometrického (izotopy 137Cs, 210Pb, 14C, 10Be) datování. Práce povede k rozšíření spektra datovacích technik a k preciznějšímu určení stáří disturbančních událostí.

There are no limitations of the topic