Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Možnosti použití lichenometrie při datování vývratů v přirozených lesích
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Abstrakt:
Vyvracení stromů v přirozených lesích je významnou složkou jejich dynamiky. Charakteristický tvar kupy a díry po vývratu stromu může přetrvat do úplné nivelace i několik tisíc let. Při vyvracení stromu dochází k vyzvednutí kamenů z půdy na povrch. Tyto kameny jsou následně postupně osidlovány lišejníky. Cílem práce bude prověřit možnosti použití lichenometrie při datování vývratů v horských temperátních pralesích (zejména Boubínský a Žofínský prales). Výsledky budou porovnány s existujícími výsledky dendrochronologického a radiometrického (izotopy 137Cs, 210Pb, 14C, 10Be) datování. Práce povede k rozšíření spektra datovacích technik a k preciznějšímu určení stáří disturbančních událostí.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení