Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Maximální doba dekompozice kmenů v horském smrkovém pralese
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Abstrakt: Z literatury jsou dnes známy obecné modely délky rozkladu odumřelých kmenů v přirozených lesích. Málo se nicméně ví o extrémních délkách rozkladu, které jsou dány unikátní polohou odumřelého stromu v lese (např. pod ochranou jiného stromu). Cílem diplomové práce bude zjistit maximální dobu dekompozice smrkových kmenů podél gradientu nadmořských výšek. V NP Šumava, případně v CHKO Jeseníky budou vyhledány případy, kdy živý strom roste na padlém kmeni, který částečně rozložil, jeho zbytek ale zároveň svou korunou chrání před rozkladem. Dendrochronologicky bude datováno stáří stromů a budou odebrány vzorky pro mikrobiologickou analýzu společenstev hub a bakterií (mikrobiologická analýza bude již součástí navazující studie). Práce přispěje k řešení cyklu C v přirozených lesích i ke studiu jejich přirozené dynamiky a diverzity.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia