Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Maximální doba dekompozice kmenů v horském smrkovém pralese
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Summary:
Z literatury jsou dnes známy obecné modely délky rozkladu odumřelých kmenů v přirozených lesích. Málo se nicméně ví o extrémních délkách rozkladu, které jsou dány unikátní polohou odumřelého stromu v lese (např. pod ochranou jiného stromu). Cílem diplomové práce bude zjistit maximální dobu dekompozice smrkových kmenů podél gradientu nadmořských výšek. V NP Šumava, případně v CHKO Jeseníky budou vyhledány případy, kdy živý strom roste na padlém kmeni, který částečně rozložil, jeho zbytek ale zároveň svou korunou chrání před rozkladem. Dendrochronologicky bude datováno stáří stromů a budou odebrány vzorky pro mikrobiologickou analýzu společenstev hub a bakterií (mikrobiologická analýza bude již součástí navazující studie). Práce přispěje k řešení cyklu C v přirozených lesích i ke studiu jejich přirozené dynamiky a diverzity.

There are no limitations of the topic