Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Posouzení využití terénního analyzátoru prvkového složení (XRF) ve vybraném oboru
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce bude posouzení vhodnosti terénního analyzátoru prvkového složení pro rentgenovou fluorescenční analýzu (XFR) vybraných materiálů. V moderní době jsou rychle dostupné a přesné informace o prvkovém složení, případně o obsazích toxických kovů zásadní. A to nejen z pohledu potřeb technologických procesů. Výsledná práce by měla ukazovat různé aspekty využití těchto analýz, jejich klady a zápory, detekční limity pro vybrané prvky i způsob přípravy vzorku a s nadhledem obecný přístup k těmto moderním metodám. Pro zvládnutí práce jsou požadovány minimálně středoškolské znalosti chemie a fyzikální chemie.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia