Přehled vypsaných témat - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Posouzení využití terénního analyzátoru prvkového složení (XRF) ve vybraném oboru
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce bude posouzení vhodnosti terénního analyzátoru prvkového složení pro rentgenovou fluorescenční analýzu (XFR) vybraných materiálů. V moderní době jsou rychle dostupné a přesné informace o prvkovém složení, případně o obsazích toxických kovů zásadní. A to nejen z pohledu potřeb technologických procesů. Výsledná práce by měla ukazovat různé aspekty využití těchto analýz, jejich klady a zápory, detekční limity pro vybrané prvky i způsob přípravy vzorku a s nadhledem obecný přístup k těmto moderním metodám. Pro zvládnutí práce jsou požadovány minimálně středoškolské znalosti chemie a fyzikální chemie.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení