Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Bullwhip efekt: systematický přehled
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. Vladimír Hajko, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je provést systematický přehled studií tzv. bullwhip efektu (též efekt biče, efekt zesílení, Forresterův efekt), tj. zesílení změn poptávky při propagaci šoku skrze jednotlivé stupně produktového řetězce. Předmětem zájmu je systematická klasifikace studií (např. empirické, analytické, experimentální; deskriptivní vs. preskriptivní atp.), identifikace prevalence příčin tohoto efektu, způsobů měření, charakteristik produktového řetězce a dopurčení/pravidel pro SCM optimalizaci.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení