Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Emulátor centrály XpressNET
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Jiří Rybička
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Dr. Ing. Jiří Rybička
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je vytvoření programu, který emuluje konkrétní technické vybavení kolejiště typu XpressNET. Umožňuje tak vytvořit virtuální kolejiště, na kterém lze testovat jak ovládací software hJOP, tak vytvářet provozní situace, na něž by bylo obtížné stavět konkrétní kolejiště ve fyzické podobě.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
B-SI Systémové inženýrství a informatikaB-SI-EI Ekonomická informatika-- nezadáno --
B-II Inženýrská informatikaB-II-ARI Automatizace řízení a informatika-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.