Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Knihovna XpressNET pro ovládací software kolejiště
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Jiří Rybička
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Dr. Ing. Jiří Rybička
Abstrakt: Pro řízení kolejiště v laboratoři kolejových vozidel je používán specializovaný software hJOP, který je přizpůsoben také použitému hardware kolejiště MTB. Vytvoření knihovny XpressNET by umožnilo tento ovládací software využít i pro alternativní hardware kolejiště. Knihovna (DLL) může být vytvořena v libovolném programovacím jazyce.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-SI Systémové inženýrství a informatikaB-SI-EI Ekonomická informatika
B-II Inženýrská informatikaB-II-ARI Automatizace řízení a informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.