Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Aktualizácia komunikácie s verejnosťou spoločnosti Autobusová doprava Púchov, a. s. pomocou informačných technológií
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jan Turčínek, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Bc. Andrea Gašpárková
Abstrakt: Cieľ práce – Cieľom záverečnej práce bude návrh zlepšenia marketingovej komunikácie so zameraním sa na webovú prezentáciu danej spoločnosti. Za účelom lepšieho prehľadu webu bude navrhnutá jeho nová štruktúra podľa aktuálnych trendov. Sekundárne sa sústredím aj na zvyšné prvky komunikačného mixu. Metodika práce – V teoretickej časti opíšem problematiku marketingovej komunikácie a jej jednotlivých zložiek. Praktická časť bude obsahovať rozbor súčasného stavu podniku vychádzajúceho zo SWOT analýzy a dotazníkového prieskumu. Na základe získaných poznatkov navrhnem vhodnú komunikačnú stratégiu využívajúcu predovšetkým informačné technológie. Poslednou etapou bude tvorba rozpočtu potrebného na implementáciu navrhovaných myšlienok.
Zrušeno: ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení