Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Profitability of Sector Mutual Funds and ETFs During Market Development
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav financí (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl: Ing. Martin Širůček, Ph.D.
Abstrakt:
The thesis is focused on comparing the profit and risk level by the mutual funds and ETF. According to the results should the students give some advice or recommendation for the investor.
Zrušeno: ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení