Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Přechod mezi typy evidence podnikatelské činnosti fyzických osob
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Martin Kedroň, DiS.
Abstrakt:
Tato bakalářská práce s názvem Přechod mezi typy evidence podnikatelské činnosti fyzických osob se zabývá dvěma nejčastějšími formami výkaznictví u individuálního podnikatele, daňovou evidencí a podvojného účetnictví. Cílem práce je vytvoření převodového můstku mezi evidencí podnikatelské činnosti fyzických osob. Dílčím cílem práce je zjistit rozdíly mezi těmito dvěma formami výkaznictví a jejich vliv na základ daně z příjmů fyzických osob.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení