Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Přechod mezi typy evidence podnikatelské činnosti fyzických osob
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Martin Kedroň, DiS.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Martin Kedroň, DiS.
Abstrakt: Tato bakalářská práce s názvem Přechod mezi typy evidence podnikatelské činnosti fyzických osob se zabývá dvěma nejčastějšími formami výkaznictví u individuálního podnikatele, daňovou evidencí a podvojného účetnictví. Cílem práce je vytvoření převodového můstku mezi evidencí podnikatelské činnosti fyzických osob. Dílčím cílem práce je zjistit rozdíly mezi těmito dvěma formami výkaznictví a jejich vliv na základ daně z příjmů fyzických osob.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení