Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Optimalizace zaměstnaneckých benefitů
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných právnických subjektů na tuzemském trhu a jejich nabídkou benefitů. Cílem bakalářské práce bude zjistit pomocí dotazníkového šetření aktuální benefity na trhu práce a doporučit optimalizaci zaměstnaneckých výhod s cílem minimalizovat nákladové a daňové zatížení zaměstnavatele.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení