Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Optimalizace zaměstnaneckých benefitů
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Martin Kedroň, DiS.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Martin Kedroň, DiS.
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných právnických subjektů na tuzemském trhu a jejich nabídkou benefitů. Cílem bakalářské práce bude zjistit pomocí dotazníkového šetření aktuální benefity na trhu práce a doporučit optimalizaci zaměstnaneckých výhod s cílem minimalizovat nákladové a daňové zatížení zaměstnavatele.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení