Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Optimalizace podmínek RNA interference jako nástroje pro studium molekulárních procesů
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Stanislava Voběrková, Ph.D., prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D., doc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D., doc. Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D., Ing. David Hynek, Ph.D., Mgr. Dagmar Hegerová, Ph.D., Mgr. Zbyněk Heger, Ph.D., RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Petr Michálek, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav chemie a biochemie (AF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Petr Michálek, Ph.D.
Abstrakt: RNA interference je proces, při kterém reagují nekódující molekuly RNA s cílovými úseky mRNA. Tento proces má za následek potlačení genové exprese a down-regulaci cílového proteinu. RNA interference může být realizována pomocí tzv. small interfering RNA (siRNA), která indukuje degradaci cílové mRNA. V současnosti je RNA interference hojně využívaná v genovém inženýrství k cílenému útlumu exprese studovaných genů. Cílem diplomové práce je optimalizace transfekčních podmínek s využitím různých typů transfekčních reagencií pro siRNA a studium jejich efektu na úrovni cílové mRNA a proteinu. Jako modelový organismus budou použity savčí tkáňové kultury s různou mírou transfekovatelnosti.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení