Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Optimalizace podmínek RNA interference jako nástroje pro studium molekulárních procesů
Stav tématu:
Vedoucí práce:
Ing. Petr Michálek, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav chemie a biochemie (AF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. Petr Michálek, Ph.D.
Abstrakt:
RNA interference je proces, při kterém reagují nekódující molekuly RNA s cílovými úseky mRNA. Tento proces má za následek potlačení genové exprese a down-regulaci cílového proteinu. RNA interference může být realizována pomocí tzv. small interfering RNA (siRNA), která indukuje degradaci cílové mRNA. V současnosti je RNA interference hojně využívaná v genovém inženýrství k cílenému útlumu exprese studovaných genů. Cílem diplomové práce je optimalizace transfekčních podmínek s využitím různých typů transfekčních reagencií pro siRNA a studium jejich efektu na úrovni cílové mRNA a proteinu. Jako modelový organismus budou použity savčí tkáňové kultury s různou mírou transfekovatelnosti.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení