Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Monitoring efektivity reagencií pro transfekci plasmidové DNA
Stav tématu:
Vedoucí práce: Ing. Petr Michálek, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav chemie a biochemie (AF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Petr Michálek, Ph.D.
Abstrakt: Transfekcí nazýváme metodu, při které dochází k vložení nukleové kyseliny do eukaryotických buněk bez použití virů. Transfekce je užitečný nástroj pro produkci rekombinantních proteinů, studium funkčnosti genů, proteinů a jejich regulaci. Přenos plasmidové DNA může být přirozený nebo umělý. K přirozeným procesům patří přenos DNA během bakteriální konjugace, přirozená transformace během života organismu nebo přenos v průběhu virové infekce. Umělým přenosem je myšlen cílený genetický postup, při kterém je volná nebo klonovaná DNA přenesena do eukaryontních buněk pomocí nebo pomocí nevirových metod. Cílem diplomové práce je optimalizace transfekčních podmínek s využitím různých typů transfekčních reagencií pro plasmidovou DNA s vloženým genem kódujícím zelený fluorescenční protein. Jako modelový organismus budou použity savčí tkáňové kultury s různou mírou transfekovatelnosti.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-ZOO Zootechnika
N-ZOO-ZB Živočišné biotechnologie

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.