Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Sociálně-ekonomická specifika rodinných firem
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Hana Porkertová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Mgr. Hana Porkertová, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je v návaznosti na podrobnou analýzu vybrané rodinné firmy navrhnout opatření pro její efektivnější fungování. Analytická část práce se zaměří nejen na způsob jejího fungování co se týče nákladů a zisků, popisu její činnosti a identifikaci hlavních problémů, se kterými se potýká, ale zaměří se i na její specifika jako firmy "rodinné". Např. používá toto označení firma při své propagaci? Je pro ni důležité zachovat si svůj rodinný charakter? Na jaké problémy při tom naráží? Čím se podle svých slov liší od nerodinných firem? K analýze diplomant/ka použije jak materiály organizace (výroční zprávy, další dokumenty), tak polostrukturované rozhovory a/či dotazníkové šetření (pokud je firma malá - tj. do patnácti lidí - provedou se pouze rozhovory). Následně budou formulovány návrhy na zlepšení.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-EM Ekonomika a management

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.