Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Analýza systému nakládání s odpady ve vybrané firmě
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Milada Šťastná - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: doc. Bc. Ing. Dana Adamcová, Ph.D.
Abstrakt:
Diplomová práce bude zaměřena na analýzu sytému nakládání s odpadem ve vybrané firmě a průběhu výrobního procesu v daném podnikatelském subjektu. Na základě provedené analýzy systému nakládání s odpadem a zjištěných skutečností bude provedeno vyhodnocení stávajícího systému.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-ZS Zemědělská specializace
N-ZS-AE Agroekologie

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.