Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Webová aplikace pro správu šatních skříněk v budově Q
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Bc. Filip Hlaváč
Abstrakt: Cílem práce bude vytvořit webovou aplikaci pro správu šatních skříněk umístěných v budově Q Mendelovy univerzity. Aplikace bude umožňovat především evidenci přijatých plateb spojených s používáním šatních skříněk, správu přístupu uživatelů do skříněk jim přidělených a průběžné sledování obsazenosti skříněk a jejich technického stavu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
B-SI Systémové inženýrství a informatikaB-SI-EI Ekonomická informatika-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.