Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Vnitřní a finanční kontrola ve veřejné správě
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů:
3
Navrhl: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce bude posouzení nové právní úpravy o vnitřní a finanční kontrole s posouzení dopadů dovnitř a navenek veřejné správy.
Zrušeno: ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení