Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
New Procurement Directives in the European Union and their impact on Small and Medium-sized enterprises
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů:
5
Navrhl:
Abstrakt:
The share of SMEs in the economy of the Czech Republic is higher than their share of public procurement in the European Union. Determining whether this statement also turns below thresholds contracts and small scale public contracts, it is also the aim of this work. Assessment of the effectiveness of subsidy small and medium-sized enterprises in the new procurement directives, is the main aim of the work.
Zrušeno:
ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení