Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Živnostenské podnikání
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů: 5
Navrhl: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
Abstrakt: Práce bude změřena na oblast živnostenského podnikání a jeho současnou právní úpravu. Teoretická část by se věnovala aktuálnímu stavu právní úpravy živnostenského podnikání a její analýze. Praktická část by analyzovala vybrané ukazatele týkajíc se zakládání živnostenského oprávnění v rámci CRM při živnostenských úřadech, analýze struktury živnostenských podnikatelů, apod., a to na základě dotazníkových šetření jak ze stran živnostenských úřadů, tak také podnikatelů, a ze statistických údajů.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení