Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Živnostenské podnikání
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů:
5
Navrhl:
Abstrakt:
Práce bude změřena na oblast živnostenského podnikání a jeho současnou právní úpravu. Teoretická část by se věnovala aktuálnímu stavu právní úpravy živnostenského podnikání a její analýze. Praktická část by analyzovala vybrané ukazatele týkajíc se zakládání živnostenského oprávnění v rámci CRM při živnostenských úřadech, analýze struktury živnostenských podnikatelů, apod., a to na základě dotazníkových šetření jak ze stran živnostenských úřadů, tak také podnikatelů, a ze statistických údajů.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení