Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Zadávání veřejných zakázek
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů:
5
Navrhl:
doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je na základě kvantitavní a kvalitativní analýzy posoudit zadávání veřejných zakázek u konkrétního zadavatele a navrhnout doporučení ke zlepšení.
Zrušeno: ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení