Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů: 5
Navrhl: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce nahrnout zadávací podmínky, požadavky na kvalifikaci a kritéria hodnocení nabídek tak, aby zohledňovaly aspekty sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek.
Zrušeno: ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení