Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Ochrana spotřebitele ve finančním právu
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů:
5
Navrhl:
Abstrakt: Cílem práce je posouzení ochrany spotřebitele ve finančním právu se zaměřením na konkrétní příklady a oblasti a se zaměřením na nové trendy v této oblasti a dopady do praxe.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení