Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vliv radioaktivích látek z těžebních odpadů na kvalitu říčních vod
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Abstrakt: Posluchač rešeršně zpracuje možnosti vzniku a případných úniuků raioaktivních látek z těžebních odpadů vznikajících při těžbě a úpravě hornin v ČR. Rešeršně zpracuje údaje o vybraných říčních tocích, kde je pravděpodobné ovlivnění radioaktivními látkami z antropogenní činnosti, a to s ohledem na jejich geografickou, geologickou a hydrogeologickou charakteristiku. Přehledně popište legislativní rámec týkající se kvality vod.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
B-ZS Zemědělská specializaceB-ZS-AE Agroekologie
B-ZS Zemědělská specializaceB-ZS-PUO Pozemkové úpravy a ochrana půdy
B-TO Technologie odpadůB-TO-OH Odpadové hospodářství

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.