Summary of topics offered - Mendel University in BrnoHelp


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Analýza genů a jejich variability asociované s tepelnou tolerancí u zvířat
State of topic:
approved (Ing. Petr Sláma, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.
Faculty:
Faculty of AgriSciences
Supervising department:
Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics - FA
Max. no. of students:
1
Proposed by: prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.
Summary:
S předpokládanou globální změnou klimatu je tolerance vůči teplu stále důležitější pro udržitelnost systémů živočišné výroby. Výsledky předchozích studií ukázaly, že v genech hrají důležitou roli varianty genů prolaktinu uvolňujícího hormonu (PRLH) a superoxid dismutázy 1 (SOD1) vůči tepelné toleranci u indického typu skotu. Nicméně není známo, zda jsou mutace spojené s teplotní tolerancí u taurinského skotu. Cílem této studie je popsat mutace v těchto genech, metody jejich detekce pomocí PCR a sekvenování DNA. Detekovat tyto polymorfizmy u vybraných plemen skotu a popsat jejich variabilitu pomocí frekvencí alel a genotypů.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
C-AP Animal Breeding
C-AP-AB Animal Biotechnology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.