Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Analýza genů a jejich variability asociované s tepelnou tolerancí u zvířat
Stav tématu:
schváleno (Ing. Petr Sláma, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.
Abstrakt:
S předpokládanou globální změnou klimatu je tolerance vůči teplu stále důležitější pro udržitelnost systémů živočišné výroby. Výsledky předchozích studií ukázaly, že v genech hrají důležitou roli varianty genů prolaktinu uvolňujícího hormonu (PRLH) a superoxid dismutázy 1 (SOD1) vůči tepelné toleranci u indického typu skotu. Nicméně není známo, zda jsou mutace spojené s teplotní tolerancí u taurinského skotu. Cílem této studie je popsat mutace v těchto genech, metody jejich detekce pomocí PCR a sekvenování DNA. Detekovat tyto polymorfizmy u vybraných plemen skotu a popsat jejich variabilitu pomocí frekvencí alel a genotypů.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-ZOO Zootechnika
N-ZOO-ZB Živočišné biotechnologie

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.