Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Internetová propagace společnosti Escargots
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jan Turčínek, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Bc. Kamila Predná
Abstrakt: Cíl práce - Cílem práce bude navrhnout a zrealizovat propagační kampaň nově vznikající společnosti zabývající se dovozem a distribucí šnečího masa. Kampaň bude zaměřená převážně na využítí nástrojů elektronického marketingu. Metodika práce - V analytické části své se zaměřím na průzkum konkurence a zjištění preferencí potencionálních odběratelů. V návrhové části práce bych ráda definovala jednotlivé cílové segmenty a navrhla kampaně za cílem nejen zvýšení poptávky po nabízených produktech ale také i obecného posílení nově vytvořené značky. Součástí návrhů bude i stanovení rozpočtů jednotlivých kampaní. V rámci diskuze bych ráda vyhodnotila úspěšnost realizovaných propagací a navrhla jejich další zlepšení.
Zrušeno: ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení