Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Řízení integračních soustav
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Radim Farana, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: prof. Ing. Radim Farana, CSc.
Abstrakt: Cílem práce je popsat moderní medoty řízení soustav integračního charakteru (typicky lineární a rotační pohony) a zaměřit se na regulátory se dvěma stupni volnosti. Na simulačních experimentech (Matlab/Simulink) ukázat vliv nastavení parametrů a použití metod seřizování těchto regulátorů po různé požadavky na řízení.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
N-II Inženýrská informatikaN-II-ARI Automatizace řízení a informatika-- nezadáno --
N-SI Systémové inženýrství a informatikaN-SI-EI Ekonomická informatika-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.