Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Řízení integračních soustav
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Cílem práce je popsat moderní medoty řízení soustav integračního charakteru (typicky lineární a rotační pohony) a zaměřit se na regulátory se dvěma stupni volnosti. Na simulačních experimentech (Matlab/Simulink) ukázat vliv nastavení parametrů a použití metod seřizování těchto regulátorů po různé požadavky na řízení.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-SI Systémové inženýrství a informatika
N-SI-EI Ekonomická informatika
N-II Inženýrská informatika
N-II-ARI Automatizace řízení a informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.