Summary of topics offered - Department of Informatics (FBE)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Metody fuzzy řízení
State of topic:
approved (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Supervising department:
Department of Informatics - FBE
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Summary:
Cílem práce je popsat základní fuzzy regulátory a vytvořit soubor simulačních úloh (nejlépe v prostředí Matlab/Simulink) k dokumentaci jejich činnosti. Dále ukázat jak se sestavují báze pravidel fuzzy regulátorů a jak se projevují při řízení typických regulovaných soustav.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-II Engineering InformaticsB-II-CAI Automation Control and Informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.