Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Metody fuzzy řízení
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Radim Farana, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: prof. Ing. Radim Farana, CSc.
Abstrakt: Cílem práce je popsat základní fuzzy regulátory a vytvořit soubor simulačních úloh (nejlépe v prostředí Matlab/Simulink) k dokumentaci jejich činnosti. Dále ukázat jak se sestavují báze pravidel fuzzy regulátorů a jak se projevují při řízení typických regulovaných soustav.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-II Inženýrská informatikaB-II-ARI Automatizace řízení a informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.