Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Vizualizace kompresních algoritmů
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Radim Farana, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: prof. Ing. Radim Farana, CSc.
Abstrakt: Cílem práce je nastudovat a popsat vybraný algoritmus (algoritmy) bezeztrátové komprese dat (LZW, aritmetická komprese apod.) a vytvořit vizualizaci jejich činnosti vhodnou formou. Vizualizační prostředí a nástroje si může student zvolit.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
B-SI Systémové inženýrství a informatikaB-SI-EI Ekonomická informatika-- nezadáno --
B-II Inženýrská informatikaB-II-ARI Automatizace řízení a informatika-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.