Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Dopady demografického vývoje na důchodový systém ČR
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Abstrakt: Prostřednictvím statistických a ekonometrických metod student provede zhodnocení dopadů demografického vývoje a současného parametrického nastavení na důchodový systém v ČR. Zaměří se na výši průměrného starobního důchodu u mužů a u žen, náhradového poměru, počtu důchodců a podílu důchodců k ekonomicky aktivní části populace. Na základě získaných dat a modelů provede předpověď vývoje ukazatelů do budoucnosti a navrhne opatření k řešení hrozících nerovnováh.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-EM Ekonomika a managementB-EM-ME Manažersko-ekonomický

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
PEFEKM1 Ekonometrie I