Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Smluvní pokuta ve smlouvách uzavíraných mezi podnikateli
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Miloslav Hrdlička
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Mgr. Miloslav Hrdlička
Abstrakt: Smluvní pokuta je častým ujednáním v mnoha smlouvách. Její platné a správné formulování do smlouvy ovšem může v praxi působit řadu potíží. Cílem práce tak bude kritická analýza současné právní úpravy smluvní pokuty a rozbor jednotlivých klíčových aspektů (zejména otázky přiměřenosti smluvní pokuty, okruhu povinností, jejichž splnění může být smluvní pokutou zajištěno a otázka moderačního práva soudu a jeho limitů). Výsledkem zkoumání by pak mělo být sestavení konkrétních praktických doporučení pro podnikatele, jak správně využívat institut smluvní pokuty. Metody práce: kritická analýza, syntéza, deskripce, komparace.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-EM Ekonomika a management

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.