Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Skončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Miloslav Hrdlička
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Mgr. Miloslav Hrdlička
Abstrakt: V praxi poměrně často nastávají situace, kdy zaměstnavatel ukončuje pracovní poměr se zaměstnancem výpovědí. V rámci práce bude hlavním cílem provést detailní rozbor jednotlivých výpovědních důvodů uvedených v § 52 zákoníku práce. U každého výpovědního důvodu bude provedena analýza současné právní úpravy a identifikace praktických problémů s návrhem řešení zjištěných nedostatků. Tato část pak bude doplněna o rozbor souvisejících otázek (např. problematika řádného doručení výpovědi). Výsledkem by mělo být stanovení konkrétních limitů a doporučení pro zaměstnavatele, které musí být dodrženy pro platné skončení pracovního poměru výpovědí z jejich strany. Metody práce: kritická analýza, syntéza, deskripce, komparace
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-EM Ekonomika a management

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.