Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Ochrana spotřebitele v prostředí internetového obchodu z pohledu podnikatele
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Miloslav Hrdlička
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Mgr. Miloslav Hrdlička
Abstrakt: V současné době je stále více smluv se spotřebitelem uzavíráno v prostředí internetu. Právo poskytuje spotřebiteli v této oblasti specifickou a poměrně významnou ochranu spočívající např. v rozsáhlé informační povinnosti prodávajících (podnikatelů) směrem ke spotřebitelům nebo široce koncipované možnosti spotřebitele odstoupit do smlouvy. Cílem práce je pak analyzovat jednotlivé aspekty těchto smluv, identifikovat sporné otázky současné právní úpravy i praxe a nalézt řešení, které může být použito jako doporučení pro podnikatele zabývající se internetovým obchodem. Metody práce: kritická analýza, syntéza, deskripce, komparace
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-EM Ekonomika a management

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.