Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Možnosti využití vybraných hybridů kukuřice pro výrobu bioetanolu
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Tomáš Gregor, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav technologie potravin (AF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
V rámci experimentální činnosti budou stanoveny základní ukazatele jakosti a výtěžnost bioetanolu u vybraných hybridů kukuřice fy Monsanto. Hodnocen bude rovněž průběh zcukřování rmutů a efektivnost použití lihovarských enzymů.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-TP Chemie a technologie potravin
N-TP-TP Technologie potravin

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.