Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Lesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilém
State of topic:
approved (doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Aleš Kučera, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Geology and Pedology - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by: Ing. Aleš Kučera, Ph.D.
Summary:
Téma navazuje na aktuální problematiku rozpadu smrkových porostů a managementové řešení z aspektu půdního prostředí. To je řešeno z aspektu vodního a tepelného režimu, trofnostních a humusových poměrů na daném stanovišti. Materiálem práce je soubor výzkumných lokalit v rámci severní Moravy a Slezska, Drahanské vrchoviny, letovicka, Českomoravské vrchnoviny a dalších. Disertační práce tématicky přesahuje do lesnické praxe a ve vazbě na mezioborové řešení zahrnuje také návrhy a lesnickou uplatnitelnost sebraných poznatků. Řešení tématu představuje komplexní ekosystémový přístup k dané problematice a zahrnuje také předpoklad projektového přístupu, přinejmenším s využitím interních grantových zdrojů na LDF. Řešení vychází z ekovalence vybraných dřevin, typologické a mesoklimatické klasifikace stanovišť, šetření vodního a tepelného režimu a komplexní půdní šetření na souboru reálných studijních lokalit.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
D-KRAJ Landscape Engineering
D-LAND-FECOL Forest Ecology