Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Lesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilém
State of topic:
approved (doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Aleš Kučera, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Geology and Pedology - FFWT
Max. no. of students:
2
Proposed by: Ing. Aleš Kučera, Ph.D.
Summary: Téma navazuje na aktuální problematiku rozpadu smrkových porostů a managementové řešení z aspektu půdního prostředí. To je řešeno diferencovaně pro jednotlivá zadání diplomových prací z aspektu vodního režimu, trofnostních a humusových poměrů na daném stanovišti. Materiálem prací je soubor výzkumných lokalit v rámci severní Moravy a Slezska, Drahanské vrchoviny, letovicka, Českomoravské vrchnoviny a dalších. Diplomová práce tématicky přesahuje do lesnické praxe a ve vazbě na mezioborové řešení zahrnuje také návrhy a lesnickou uplatnitelnost sebraných poznatků.

There are no limitations of the topic