Summary of topics offered - Department of Geology and Pedology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Půdní prostředí v tradičních lesnických managementech
State of topic:
approved (doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Aleš Kučera, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Geology and Pedology - FFWT
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Summary:
Téma navazuje na multioborový projekt řešený na LDF, který řeší tradiční managementy výmladkového hospodaření (pařeziny), hrabání steliva a lesní pastvy. Půdoznalecká etapa je zaměřena na hodnocení reakce půdního prostředí v jednotlivých variantách experimentu a jejich kombinacích. Materiálem práce je ŠLP Křtiny, ML, kde byly v roce 2017 založené trvalé výzkumné plochy. Konkrétně budou bakalářské práce zaměřeny na hodnocení humusových poměrů, biologickou aktivitu a trofnostní poměry půdy.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-FOR ForestryB-FOR-FOR Forestry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.